ultimele noutăţi... primele antichităţi...


sâmbătă, 2 mai 2009

Furourile învolburate...
... de ceva mai recenta scriere a lui Cornel Nistorescu s-au şi învrednicit să marcheze dezastruosu-i traseu jurnalistic prin antitetica şi tectonica declamaţie „Nistorescu, de la «Cântarea A mericii» la «Nutzy - Spaima Puţii»“.
Acestor oripilaţi (or piliţi?) le-aş propune ca temă de medicaţie şi traseul „..., de la «Cântarea României» la «Mamelucii – Triumful bucii»“
Pun-te-n loc de puncte-puncte?

vineri, 1 mai 2009

S-A VO...
... latilizat! De astăzi (1 Mai muncitoresc), movvom.blogspot.com începe să fie transferat pe www.savo.ro! După cum se poate observa, şi în noua locaţie se va merge pe aceeaşi culoare (cu precizarea că sublinierea nu îmi aparţine).