ultimele noutăţi... primele antichităţi...


sâmbătă, 2 mai 2009

Furourile învolburate...
... de ceva mai recenta scriere a lui Cornel Nistorescu s-au şi învrednicit să marcheze dezastruosu-i traseu jurnalistic prin antitetica şi tectonica declamaţie „Nistorescu, de la «Cântarea A mericii» la «Nutzy - Spaima Puţii»“.
Acestor oripilaţi (or piliţi?) le-aş propune ca temă de medicaţie şi traseul „..., de la «Cântarea României» la «Mamelucii – Triumful bucii»“
Pun-te-n loc de puncte-puncte?

Niciun comentariu: